Kostel svatého Martina ve zdi

      Kostel svatého Martina ve zdi se nachází nedaleko Národní třídy a zachoval se jako takřka neporušené dílo středověku. Jako vzácný doklad hodnotné románské a gotické architektury. Byl postaven ve dvanáctém století v osadě Újezd, která si díky tomu začala říkat Újezd svatého Martina. Své konečné jméno získal ve třináctém století, kdy král Václav I. rozšířil podhradí a pak ho obehnal hradební zdí. Újezd se rozdělil zdí na dvě části, vnitřní část se stala součástí starého města Prahy. Větší část Újezda zůstala za hradbami a zanikla výstavbou Nového města za Karla IV. Jižní stěna kostela se stala součástí městské hradby - odtud název Kostel svatého Martina ve zdi. Kolem kostela byl jako obvykle hřbitov a také škola. Ke hřbitovu se váže jedna z pražských pověstí. 


R..1386 tu prý bydlel staroměstský purkmistr Jiří Šverhamr. Jednou přišel  z radnice domů, položil na stolek městskou pečeť i s opaskem, načež odešel do jiné komnaty. Jeho manželka koupala dítě ve škopku a když křičelo dala mu pečeť aby si s ní hrálo. Později zapomněla na pečeť a vylila ji ze škopku na ulici, kdež ji jeden měšťan nalezl a hned odnesl na radnici. Konšelé ho okamžitě zavolali a žádali na něm pečeť. Řekl, že ji má doma a hned ji přinese. Konšelé v patách za ním, vzali však s sebou kata, neboť za ztrátu městské pečeti hrozila tehdy smrt. A když purkmistr bez pečeti vyšel z domu, dali ho před jeho domem stít. Mrtvého pak pohřbili na hřbitově svatého Martina.

      Na památku byl na místě popravy vztyčen kříž a dodnes se tomu domu říká U křížku. Malý křížek objevíte na fasádě domu č. 5/419 v Martinské ulici i nyní. Legenda říká, že duch mrtvého purkmistra s hlavou v podpaží se stále objevuje po nocích kolem kostela a nabádá nepořádníky aby neskončily jako on. Za Karla IV. došlo k přestavbě kostela, byla zvýšena a nově zaklenuta loď, přistavěna věž a presbyterium. Žebrová klenba z této doby je jednou z nejstarších dochovaných u nás. Další zajímavostí je dřevěný trámový strop s rostlinými motivy vybudovaný po požáru v roce 1678, takový nenajdete v žádném dalším pražském kostele. Přestože jako jeden z mála kostelů Martin ve zdi přestál Husitské války v 15. století, roku 1784 byl kostel zrušen po osobní návštěvě císaře Josefa II. a i přes mnohé protesty pražanů. Z kostela se stal dvojpodlažní dům s obchodními a skladovými prostory dole a obytnými nahoře. V roce 1904 obec Praha koupila objekt kostela a v následujících letech jej zdárně zrekonstruovala dle návrhu Kamila Hilberta, jehož značka HK je vytesána nad vstupním portálem s datem rekonstrukce 1905 složeného z kamenických dlát. Od roku 1918 má kostel v dlouhodobém pronájmu Českobratrská církev evangelická. 

      Koncerty v kostele svatého Martina ve zdi pořádáme celoročně a v průběhu zimních měsíců je kostel vytápěn.

Bezbariérový přístup
Bezbariérový přístup
Vytápěno
Vytápěno
Parkování
Parkování

Kde nás najdete?

Program

To nejlepší z české a světové hudby ve sv.Martinu ve zdi

Vánoční koncert ve sv.Martinu ve zdi