Kostel svatého Martina ve zdi

      Kostel svatého Martina ve zdi se nachází nedaleko Národní třídy a zachoval se jako takřka neporušené dílo středověku. Jako vzácný doklad hodnotné románské a gotické architektury. Byl postaven ve dvanáctém století v osadě Újezd, která si díky tomu začala říkat Újezd svatého Martina. Své konečné jméno získal ve třináctém století, kdy král Václav I. rozšířil podhradí a pak ho obehnal hradební zdí. Újezd se rozdělil zdí na dvě části, vnitřní část se stala součástí starého města Prahy. Větší část Újezda zůstala za hradbami a zanikla výstavbou Nového města za Karla IV. Jižní stěna kostela se stala součástí městské hradby - odtud název Kostel svatého Martina ve zdi. Kolem kostela byl jako obvykle hřbitov a také škola. Ke hřbitovu se váže jedna z pražských pověstí. 


R..1386 tu prý bydlel staroměstský purkmistr Jiří Šverhamr. Jednou přišel  z radnice domů, položil na stolek městskou pečeť i s opaskem, načež odešel do jiné komnaty. Jeho manželka koupala dítě ve škopku a když křičelo dala mu pečeť aby si s ní hrálo. Později zapomněla na pečeť a vylila ji ze škopku na ulici, kdež ji jeden měšťan nalezl a hned odnesl na radnici. Konšelé ho okamžitě zavolali a žádali na něm pečeť. Řekl, že ji má doma a hned ji přinese. Konšelé v patách za ním, vzali však s sebou kata, neboť za ztrátu městské pečeti hrozila tehdy smrt. A když purkmistr bez pečeti vyšel z domu, dali ho před jeho domem stít. Mrtvého pak pohřbili na hřbitově svatého Martina.

      Na památku byl na místě popravy vztyčen kříž a dodnes se tomu domu říká U křížku. Malý křížek objevíte na fasádě domu č. 5/419 v Martinské ulici i nyní. Legenda říká, že duch mrtvého purkmistra s hlavou v podpaží se stále objevuje po nocích kolem kostela a nabádá nepořádníky aby neskončily jako on. Za Karla IV. došlo k přestavbě kostela, byla zvýšena a nově zaklenuta loď, přistavěna věž a presbyterium. Žebrová klenba z této doby je jednou z nejstarších dochovaných u nás. Další zajímavostí je dřevěný trámový strop s rostlinými motivy vybudovaný po požáru v roce 1678, takový nenajdete v žádném dalším pražském kostele. Přestože jako jeden z mála kostelů Martin ve zdi přestál Husitské války v 15. století, roku 1784 byl kostel zrušen po osobní návštěvě císaře Josefa II. a i přes mnohé protesty pražanů. Z kostela se stal dvojpodlažní dům s obchodními a skladovými prostory dole a obytnými nahoře. V roce 1904 obec Praha koupila objekt kostela a v následujících letech jej zdárně zrekonstruovala dle návrhu Kamila Hilberta, jehož značka HK je vytesána nad vstupním portálem s datem rekonstrukce 1905 složeného z kamenických dlát. Od roku 1918 má kostel v dlouhodobém pronájmu Českobratrská církev evangelická. 

      Koncerty v kostele svatého Martina ve zdi pořádáme celoročně a v průběhu zimních měsíců je kostel vytápěn.

Bezbariérový přístup
Bezbariérový přístup
Vytápěno
Vytápěno
Parkování
Parkování

Kde nás najdete?

Navštivte také naše další divadla

Kouzelný Vánoční příběh nejen pro děti od P.I.Čajkovského.  Baletní představení Louskáček v divadle Hybernia v Praze si určitě nenechte ujít.Prodáno: 1KS
Štítky: 1
Venue: Divadlo Hybernia
id: 2
Kouzelný Vánoční příběh nejen pro děti od P.I.Čajkovského.  Baletní představení Louskáček v divadle Hybernia v Praze si určitě nenechte ujít.Prodáno: 1KS
Štítky: 1
Venue: Divadlo Hybernia
id: 2