Smetanova síň, Obecní dům

      Obecní dům  je jedna z nejvýznamnějších secesních staveb v Praze. Nachází se na náměstí Republiky, kousek od Prašné brány naproti divadla Hybernia. Slouží především reprezentačním účelům a kulturním akcím, převážně ke koncertům a výstavám.


      Obecní dům stojí na místě královského sídla zvaného Králův dvůr. Tento komplex sloužil jako sídlo Václava IV./14. Století/, po něm zde sídlil jeho bratr Zikmund Lucemburský, Albrecht II.Habsburský, Jiří z Poděbrad a Vladislav Jagellonský. Zemřel zde Ladislav Pohrobek. Jeho pobyt zde připomíná bronzová deska. Obecní dům se nachází na počátku tzv. Královské cesty. Z Královského paláce vycházely korunovační průvody českých králů. V areálu byl postaven kostel sv. Vojtěcha, když byl využíván jako seminář. V letech 1902–1903 byly všechny budovy v areálu včetně kostela zbořeny. S výkopy základů se počalo 21. srpna 1905, dům byl slavnostně otevřen 16. prosince 1912.

 

      Dne 6.1.1918 zde byla přijata tzv. Tříkrálová deklarace požadující vytvoření samostatného československého státu. Z balkonu před Primátorským sálem byla 28.10.1918 vyhlášena Československá republika. V listopadu 1989 zde proběhla první setkání dosavadní komunistické vlády s představiteli Občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí v letech 1994–1997.

      Obecní dům byl vystavěn v letech 1905–1912 na základě vítězství v arichitektonické soutěži podle plánů architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky. Obecní dům koncipovali podle zadání magistrátu jako polyfunkční objekt, sdružující reprezentační, výstavní, koncertní, restaurační a obchodní prostory. Na výzdobě se podíleli nejvýznamnější čeští malíři a sochaři počátku 20. Století, například Mikoláš Aleš, Max Švabinský, František Ženíšek, Josef Václav Myslbek a Alfons Mucha. Průčelí dominuje půlkruhová mozaika sestavená podle kresby Karla Špillara..

      V přízemí a v suterénu je několik restaurací a kaváren. Poblíž hlavního vchodu je v provozu informační středisko.
V objektu je zhruba 1240 místností, z nichž největší je Smetanova síň. Architektem Smetanovy síně je Antonín Balšánek, nástropní malby provedl František Ženíšek a štukovou výzdobu Karel Novák. Součástí původního vybavení jsou zrcadla, barevné vitráže ve stropě a secesní textilie. Varhany zdobí medailon Bedřicha Smetany od F. Hergesela, mají 4 manuály a 89 rejstříků. Smetanova síň je pravidelným místem nejvýznamnějších koncertů Pražského jara již od jeho počátku v roce 1946. Kapacita je 1259 míst..

      Přijměte pozvání na náš jedinečný koncert, který pořádáme právě ve Smetanově síni Obecního domu.

Bezbariérový přístup
Bezbariérový přístup
Výtah
Výtah
Vytápěno
Vytápěno
Klimatizováno
Klimatizováno
Parkování
Parkování

Kde nás najdete?

Program

Smetana & Dvořák ve Smetanově síni Obecního domu