Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě

      Pražskému panoramatu dominuje zcela jistě Pražský hrad. Tento pohled si lze těžko představit  bez dvou bílých věží Baziliky svatého Jiří, které se zvedají nad červenými střechami staré Prahy bezmála jeden tisíc let v dobách dobrých i zlých.


      Roku 920 založil kníže Vratislav I. chrám k poctě svatého Jiří. mučedníka, avšak vysvědcení se nedočkal byť ho stihla smrt. Jeho následník kníže Václav Svatý dal přenést z Tetína ostatky své babičky Ludmily a s ním možná taky tělo jejího manžela knížete Bořivoje. Vypráví se, že když muži vykopali na Tetíně Ludmilin hrob, zjistili, že její rakev je úplně shnilá. Když pak otevřeli její rakev tak strnuli. Tělo sv. Ludmily bylo zcela neporušené. Spolu s Ludmilou byl do Prahy dopraven i kámen, na který umírající Ludmila padla a potřísnila jej svou krví. Kámen se dosud vystavuje ve zvláštním výklenku ve zdi kaple, kde je první česká mučednice uložena. Při této příležitosti byl chrám také vysvěcen. V roce 973 byl chrám rozšířen a přestavěn na trojlodní baziliku, která sloužila jako pohřebiště Přemyslovců až do roku 1055. Jsou zde pohřbeni kníže Vratislav a patrně i kníže Oldřich a Jaromír. Také se předpokládá, že jsou zde uloženy ostatky knížete Boleslava II. 

       Po požáru roku 1142 za obléhání Prahy Konrádem Znojemským byla bazilika obnovena abatyší Bertou skoro do současné podoby. U bočních lodí na východě byly přistavěny dvě bílé opukové věže s kamennou střechou a dvěma řadami románských oken. Té užší se říkalo Eva a širší jižní se říkalo Adam. V první polovině 13. století byla přistavěna kaple sv. Ludmily s jejím hrobem.

      Za Josefa II. užívalo zrušený Jiřský klášter vojsko a značně zchátrala i bazilika. Ta byla v letech 1887 až 1908 obnovována podle návrhu Františka Macha, který vrátil bazilice původní románský vzhled.

      Dnes si můžete baziliku svatého Jiří prohlédnout v rámci placeného okruhu Pražského hradu. Můžete také přijít na mši, která se koná každou sobotu. Ale úplně nejlepší bude, když navštívíte naše koncerty zde pořádané. Budeme se na Vás těšit.

Bezbariérový přístup
Bezbariérový přístup

Kde nás najdete?

Program

TO NEJLEPŠÍ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ TVORBY

Hudba Pražského hradu

Vánoční koncert na Pražském hradě