The Church of st. Kajetána

Kostel, celým názvem kostel Panny Marie Ustavičné pomoci a sv. Kajetána.
Původní nerealizovaný návrh kostela, který případně mohl bý zamýšlen i pro pozemek Kajetánky v Břevnově, vytvořil roku 1679 slavný řádový architekt a matematik theatinů Guarino Guarini.


Původní nerealizovaný návrh kostela, který případně mohl bý zamýšlen i pro pozemek Kajetánky v Břevnově, vytvořil roku 1679 slavný řádový architekt a matematik theatinů Guarino Guarini.

Návrh předbíhal vývoj architektury v pražském prostředí, jeho půdorys, bohatě profilované a zalamované římsy v interiéru a dynamická konvexně-konkávní fasáda připomínají díla radikálního baroka o několik desetiletí mladšího pražského stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Základní kámen kostela byl položen v roce 1691 na ploše dvou domů. Průčelí dostavěl J. B. Santini, jehož záměrem bylo zdůraznit výšku stavby oproti vedlejšímu Thunovskému paláci. Stavba byla dokončena patrně počátkem 18. století a k vysvěcení došlo až 29. září 1717.  Realizace stavby kostela se  komplikovala a protahovala kvůli nutnosti zboření černé Strahovské brány, která hrozila sesutím a dohody s obcí / získat povolení od obce trvalo 20 let /, zvláště ohledně novostavby související celnice. Klášter a jeho učiliště sloužily především k výchově a duchovní kariéře šlechtický synů.

Po zrušení kláštera v roce 1789 hrozila kostelu demolice, nakonec byl ale zachráněn a svěřen do správy náboženské matice. V roce 1869 jej získali redemptoristé, kteří kostel zrenovovali a změnili jeho dosavadní patrocinium Panny Marie pod ochranou Božské prozřetelnosti a sv. Kajetána na současné.

Cenná vnitřní výbava je dílem sochařů M. V. Jäckela a J. O. Mayera, malířů F. X. Balka, M. V. Hawlachse, J. V. Callota, F. Rothmayera a daších. Kostel v roce 1783 zrušil Josef II., pro velký zájem věřících byl ale po třech letech opět zpřístupněn a plnil filiální funkci chrámu sv. Mikuláše. V roce 1869 získali kostel i se sousedním klášterem redemptoristé (liguriáni), kteří jej zasvětili Božské prozřetelnosti, náboženským účelům sloužil kostel i v období komunistické vlády. Kostel je dějištěm Arbesova romaneta Poslední dnové lidstva. 

Wheelchair access
Wheelchair access

Where to find us?

Program


We do not have any performace on this place at the moment.